Kontakt

Centrum Wspomagania
Rozwoju Dziecka
"A Kuku"

ul. Jacka Soplicy 10
80-119 Gdańsk

Michał Sokołów
660 314 986, m.sokolow@gabinetakuku.pl

Maciej Śliwiński
605 551 611

Anna Reńska-Józefczyk
503 549 433, a.renska@gabinetakuku.pl

Marta Żmuda
504 737 436, m.zmuda@gabinetakuku.pl

Magdalena Potrykus
502 156 624, m.potrykus@gabinetakuku.pl

Loading...
Sukces!
Błąd!