Kontakt

Centrum Wspomagania
Rozwoju Dziecka
"A Kuku"

ul. Cieszyńskiego 1a
80-809 Gdańsk Chełm

Magdalena Potrykus
502 156 624, m.potrykus@gabinetakuku.pl

Anna Reńska-Józefczyk
503 549 433, aniarenska@o2.pl

Aleksandra Edel-Barna
666 605 327

Marta Żmuda
504 737 436, m.zmuda@gabinetakuku.pl

Sylwia Romaniak
509 067 397

Michał Sokołów
660 314 986, m.sokolow@gumed.edu.pl

Aneta Dąbrowska
500 134 582, anetabytner@gmail.com

Loading...
Sukces!
Błąd!